Gun Dictionary logo
Zpět na slovník
balistika
Definice: Balistika je věda zabývající se pohybem a účinkem střely (projektilu) v daném prostředí. Balistika palných zbraní je nauka o zákonitostech pohybu střel při střelbě, zabývá se jevy probíhajícími při výstřelu, studuje a řeší úkoly spojené s letem střely ve vzduchu, s přesností střelby a s účinkem střely v cíli. K řešení svých úkolů využívá poznatků matematiky, fyzikální chemie, mechaniky, aerodynamiky, termodynamiky, hydrodynamiky a okrajově prakticky všech ostatních technických věd. Více na:  www.balistika.cz
Překlad:
EN: ballistics
DE: Ballistik
FR: balistique
RU: баллистика
ES: balistica
IT: balistica
B  CS