Gun Dictionary logo

Projekt GUNDICT je společný neziskový projekt vícejazyčného zbraňového slovníku z oboru civilních, tj. loveckých, sportovních a obranných zbraní, střeliva a souvisejících oborů, např. balistiky. Na projektu se podílí neziskové organizace, které mají v náplni své činnosti obranu zájmů všech legálních držitelů zbraní, tedy těch, kteří vlastní zbraně všech kategorií, ať už pro svou obranu, sport, myslivost, k výkonu povolání nebo zaměstnání či ke sběratelským účelům. Výchozím jazykem terminologického slovníku je angličtina, na kterou jsou navázány ostatní národní jazyky. Za správnost překladu do jednotlivých jazykových mutací je zodpovědný příslušný národní správce.


Protože jde o úzce specializovaný obor, nenajde zájemce zpravidla tyto termíny ve všeobecných ani v technických slovnících. Zároveň si projekt klade za úkol pomoct vzájemnému porozumění mezi národy, které mluví různým jazykem. Toto porozumění mezi lidmi, které spojují stejné zájmy, může přispět i k většímu porozumění mezi národy obecně.


Současně se slovníkem je součástí slovníku i terminologický slovník, vysvětlení jednotlivých pojmů zbraňové terminologie pro širokou obec zájemců, a to z řad novinářů, laické veřejnosti. Udržovat aktuální terminologický slovník je úkolem pro jednotlivé národní správce.