Gun Dictionary logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
Výraz PřekladDefinice
airsoftové kuličky airsoft pellets ...
aktivní střelec (střílející šílenec) active shooter ...
antistatický antistatic...
automatická zbraň automatic firearm "Automatická zbraň", někdy též jako "automat" je volnější označení pro zbraň samočinnousamočinná zbraňDefinice: Palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště, tzv. střelba dávkou. Hovorově se též zve jako "automatická zbraň"....
. Nezaměňovat s označením "samopalsamopalDefinice: Samopal je samočinná palná zbraň střílející dávkou a používající pistolové náboje, narozdíl např. od útočných pušek, které používají náboje puškové. Mezi nejznámější samopaly patří například německý HK MP5, izraelské Uzi, československý Samopal vz. 61 (Škorpion) nebo druhoválečný britský samopal......
"......
balistická ochrana s ochranou proti bodnutí stab-ballistic armor, multi-threat body armor ...
balistická vesta, neprůstřelná vesta ballistic vest, bulletproof vest, body armor ...
balistické stopy ballistic fingerprints ...
balistické trauma, střelné poranění ballistic trauma ...
balistika ballistics Balistika je věda zabývající se pohybem a účinkem střely (projektilu) v daném prostředí. Balistika palných zbraní je nauka o zákonitostech pohybu......
baskule receiver (boxlock action) Někdy též jako lůžko, je jedna z hlavních částí brokovnice, slouží zároveň jako závěrzávěrDefinice: Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komoru. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů, stejně jako typů......
a je v ní uloženou spoušťové a bicí ústrojí. Termín......
bedna na náboje ammunition box, ammo can ...
berdanová zápalka berdan primer...
bezdýmný prach smokeless powder...
beznábojnicové střelivo caseless ammunition...
bezokrajová nábojnice rimless case Spodní část nábojnicenábojniceDefinice: Tenkostěnná, zpravidla kovová nádoba spojující jednotlivé části náboje (střelu, prachovou náplň, zápalku) v jeden celek.  ...
nemá vystupující okraj, ale pouze drážku pro drápek vytahovače...
bezpečnostní materiálBezpečnostní materiál, je definice vycházející ze zákona .č 229/2013 o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na......
bicí pružina mainspring Pružina dodávající bicímu mechanismu energii potřebnou k odpálení zápalkové složezápalková slož nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
. Typicky působí přímo na......
bicí ústrojí striking mechanism, firing mechanism...
biogivální střela biogival bullet StřelaStřelaDefinice: Střela je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli a u palných zbraní bývá obvykle součástí náboje. Rozlišujeme zde mezi střelou jednotnou (např. kulové náboje) a střelou hromadnou (náboje brokové). Vlastní střela jsou pak mnoha druhů jak co do tvaru (biogivální, ogivální, atd.) i provedení......
 kónického tvaru se zaoblenou špičkou...
bobří ocas beavertail...
bočnice side plate, lock plate Zámková destička umístěná po stranách nad lučíkem lovecké zbraně, mnohdy zdobená různými motivy...
bod doletu point of fall Průsečík dráhy střely s úrovní ústí a také vzdálenost od bodu výstřelu k bodu doletu...
bod zásahu point of impact Průsečík dráhy střely s cílem...
bodák bayonet...
boj v uzavřených prostorách CQB, CQC (close quarters battle/combat) ...
bojovník, účastník boje combatant ...
botka buttplate Zpravidla kovový nebo gumový kryt, který se umisťuje na spodní část pažby dlouhé zbraně za účelem její lepší ochrany...
boxerová zápalka boxer primer...
brok shot, pellet Olověný nebo ocelový projektil tvaru koule o průměru 2-9 mm...
broková hlaveň shotgun barrel, smooth bore barrel HlaveňHlaveňDefinice: Část palné zbraně, v níž dochází k přeměně tlakové energie plynů (vzniklých hořením výmetné náplně) v kinetickou energii střely a slouží k jejímu navedení do požadovaného směru střelby. Drážky v hlavni ji mohou dále udělit rotaci ke zvýšení přesnosti (nejedná-li se o hlaveň s hladkým vývrtem, jako......
s hladkým vývrtem...