Gun Dictionary logo
Zpět na slovník
dopadová rychlost
Překlad:
en: impact velocity
D  CS