Gun Dictionary logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
Výraz PřekladDefinice
dálka střelby range of fire Vzdálenost od bodu výstřelu k bodu doletu...
dávkovač prachu powder measure ...
dělená pažba two-piece stock PažbaPažbaDefinice: Slouží k uchopení, ovládání a zamíření zbraně na cíl....
sestávající ze dvou samostatných částí; předpažbí a zadní části pažby...
derivace drift, derivation Je odklon dráhy střely od výstřelné roviny na stranu jejího otáčivého pohybu...
devítka nine, ninaSlangový výraz pro pistoli v rážirážeDefinice: Ráže, nebo též kalibr, je vnitřní průměr hlavně  a částečně udává, jaký náboj lze pro danou hlaveň použít. U ručních palných zbraní se obvykle rozlišuje mezi těmito pojmy, kde zatímco kalibr udává jen vnitřní průměr hlavně, ráže pak je označení pro celý soubor údajů jako jsou celkové rozměry......
9mm, typicky 9mm Luger. Někdy se též může jednat o samotné střelivostřelivoDefinice: Souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní....
, záleží na kontextu....
diabolky airgun pellets ...
dioptr peep sight, aperture sight Druh mířidel jenž užívá výškově i stranově stavitelné průhledítko, přes které střelec sleduje mušku i terč ...
dlaňová opěra palm rest...
dlouhá palná zbraň long gunDle zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů palná zbraň, která není krátkou palnou zbraní. (Délka hlavně přesahuje 300 mm nebo celková......
dno nábojnice case head Spodní část nábojnicenábojniceDefinice: Tenkostěnná, zpravidla kovová nádoba spojující jednotlivé části náboje (střelu, prachovou náplň, zápalku) v jeden celek.  ...
, kde je vyraženo označení ráže a značka výrobce a umístěna zápalkazápalka ...
dno zásobníku magazine base plate, magazine base pad...
dočasná dutina temporary cavity ...
dominantní, silná ruka dominant hand, off-hand, strong hand ...
dopadová rychlost impact velocity...
dosedací kužel nábojnice shoulder...
dostřel efficient range, range of gun...
doutnákový zámek match-lock...
dráha střely trajectory Křivka, po které se střela pohybuje po opuštění hlavně ...
drážky, rýhy na střele zp. vývrtem hlavně striations...
drobná zvěř small game ...
držák nábojnice shell holder ...
držák, vytěráková tyč cleaning rod ...
dutina cavity ...
dvoják double barreled rifle, side-by-side rifle Lovecká zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe...
dvojákový troják three barreled combination gun, drilling Zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková....
dvojčinná spoušť double action (DA)Při stisknutí spouště dochází k napnutí bicího mechanizmu (kohoutu nebo úderníku) a poté k jeho uvolnění. Chod spouště je delší a tvrdší. Dvojčinná......
dvojka double barreled shotgun Dvojhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe ...
dvojspoušť double trigger...
dvojstřel double shot...
dvojstřel (obranná střelba) double tap ...