Gun Dictionary logo
Zpět na slovník
dálka střelby
Definice:

Vzdálenost od bodu výstřelu k bodu doletu

Překlad:
EN: range of fire
DE: Schussweite, Schussent­fernung
FR: distance de tir
RU: дальность стрельбы
ES: distancia de tiro
IT: distanzia di tiro
D  CS