Gun Dictionary logo
Zpět na slovník
bezpečnostní materiál
Definice:

Bezpečnostní materiál, je definice vycházející ze zákona .č 229/2013 o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zkráceně "zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem").

Zákon člení bezpečnostní materiál do několika skupin. Najdeme zde například: vojenské zbraně (které nepodléhají jiné zákonné úpravě), součásti a munici do těchto zbraní, systémy řízení palby, vojenská vozidla, vojenské letouny, vrtulníky, speciální elektronická zařízení a podobně.

Nakládat s materiálem dle tohoto zákona může pouze osoba, která je patřičně zaregistrovaná u krajského ředitelství Polici ČR. U některých skupin bezpečnostního materiálu je nad to vyžadována ještě bezpečnostní způsobilost (prověrka).

B  CS