Gun Dictionary logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
Výraz PřekladDefinice
střela s tombakovým pláštěm Tombac-coated bullet ...
střelba do vlastních řad friendly fire ...
střelba na střed těla, trup shooting center of mass ...
střelba na více cílů multiple target engagement ...
střelba ve stresu nebo po zátěži (trénink) stressfire, shooting under stress (drill) ...
střelba z pušky ve stoje offhand shooting ...
střelba za pohybu shooting on the move ...
střelba za užití mířidel sight shooting ...
střelba závodně competition shooting, competitive shooting ...
střelecké brýle shooting glasses...
střelecký postoj shooting stance ...
střelivo ammunitionSouhrnné označení nábojůnábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
, nábojeknábojkaDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku. Nábojky jsou lidově zvány též "poplašňák"....
a střelstřelaDefinice: Střela je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli a u palných zbraní bývá obvykle součástí náboje. Rozlišujeme zde mezi střelou jednotnou (např. kulové náboje) a střelou hromadnou (náboje brokové). Vlastní střela jsou pak mnoha druhů jak co do tvaru (biogivální, ogivální, atd.) i provedení......
do střelných zbranístřelná zbraňDefinice: Střelná zbraň je druhem zbraně, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu. A to energie mechanické (mechanické střelné zbraně jako například luk, kuše, prak, katapult), energie chemické (palné zbraně, např. pistole, pušky, atd.) a nebo energie stlačeného vzduchu nebo......
....
střelivo s nízkým výkonem low-powered ammunition ...
střelivo s vysokým výkonem high-powered ammunition ...
střelná zbraňStřelná zbraň je druhem zbranězbraňDefinice: Zbraň je nástroj lidské činnosti. Tak jako většina nástrojů lidské činnosti slouží k usnadnění lidského života či k vyvážení lidské nedokonalosti. Zbraň zpravidla slouží jako nástroj pro prosazování zájmů. Zbraň může být střelná, palná, chladná, ošklivá, krásná. Oproti tomu zbraň nemůže být zlá,......
, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu. A to energie mechanické......
střelnice shooting range...
střelný (ranný) kanál wound track ...
střenky grips, grip panels ...
střepina fragment...
sumka, pouzdro na zásobník magazine pouch ...
svalová paměť muscle memory ...
svítící střela tracer projectile ...
táhlo spouště trigger bar...
taktické přebití tactical reload ...
taser taser...
tasit (zbraň) draw...
tečna k dráze střely trajectory tangent...
tělo nábojnice case body...
tělo zásobníku magazine body...
temenní páka top lever...
terč target...
terčová zálepka target patch...
terčovnice target rifle, match rifle...
tetováž tattooing...
tkáň tissue...
tlačítko k vyklopení válce revolveru cylinder release button, cylinder release latch...
tloušťka stěny hlavně barrel wall thickness...
tlumič hluku výstřelu suppressor, silencer ...
tlumič plamene flash suppressor, flash hider Zařízení umožňuje částečnou expanzi prachových plynů, čímž dojde ke snížení jejich teploty i zmenšení záblesku při výstřelu....
trénink na sucho dry fire practise, dry firing...
triedr binoculars, field glasses...
tříštivá (expanzivní) střela expanding bullet...
trojáček three barreled combination gun, drilling Zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková....
troják three barreled combination gun, drilling Zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedle sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi.  ...
trojče three barreled combination gun, drilling Zbraň se třemi hlavněmi, kulová a broková hlaveň nad sebou, po stranách hlaveň malorážková nebo kulová malé ráže....
trojnožka tripod...
trubicový zásobník tubular magazine ...
trvalá dutina permanent cavity...
tvrdá balistická ochrana hard body armor ...
tyčka bicí pružiny hammer strut, mainspring strut...
úchop, držení (zbraně) grip...
úderník strikerSoučást závěruzávěrDefinice: Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komoru. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů, stejně jako typů......
přenášející energii bicí pružiny na zápalníkzápalníkDefinice: Součást závěru, jež po stisknutí spouště (potažmo po úderu kohoutu či úderníku) svým úderem iniciuje zápalnou slož v zápalce náboje. ...
, obvykle zastupuje práci kohoutukohoutDefinice: Kohout, někdy též jako kohoutek, je kladívko v zadní části zbraně s kývavým pohybem, které po stisknutí spouště dopadá na zápalník. Může být opatřen palečníkem (výstupkem) pro ruční ovládání. ...
u některých zbraní....
úderníková pojistka firing pin safety...
úderníková pružina firing pin spring...
úhel doletu angle of descend...
úhel dopadu angle of impact...
úhel náměru elevation angle...
úhel výstřelu angle of departure...
úhel zdvihu angle of jump...
umístění zásahu shot placement ...
upínací šroub retainer screw ...
úprava spouště trigger job Ladění spouštěspoušťDefinice: Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který chrání spoušť před nechtěným stiskem....
odborníkem za účelem zkrácení jejího chodu, snížení jejího odporu nebo dosažení plynulosti jejího chodu a pod....
úroveň ústí base line, lever base of trajectory, horizontal plane...
ústí hlavně muzzle...
úsťová brzda muzzle brake Tlumí zpětný ráz zbraně za pomocí změny směru proudění prachových plynů vytékajících z hlavně....
úsťové zařízení muzzle device ...
úsťový plamen muzzle flash ...
útočná puška assault rifleÚtočná puška je vojenská palná zbraňpalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
střílející dávkou s možností přepnutí na střelbu jednotlivými ranami. Používá puškové nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
,......
útočník attacker...
útok attack...
útvar, jednotka (policejní, vojenská) unit...
uvíznutí střely v hlavni squib load, squib round, squib, squib fire, incomplete discharge ...
uzamčení locking mechanism...
uzamykací ozublocking lug ...
uzávěra vzduchového válce pressed air cylinder nut...
váha (fyz.veličina) weight...
váha na střelný prach powder scale ...
válcová nábojnice straight case, straightsided case...
válec revolveru cylinder...
vedení vratné pružiny recoil spring guide rod ...
ventil valve...
ventilovaná horní lišta ventilated rib...
vesta proti bodnutí stab armor ...
viditelné, otevřené nošení open carry ...
víko pouzdra závěru receiver cover ...
vitální zóna vital zone ...
vložná hlaveň barrel adapter, conversion adapter, caliber conversion sleeve, sub-calibre unit ...
vložná nábojová komora chamber adapter ...
vnější balistika external ballistics, exterior ballistics...
vnější tělo zásobníku, plášť zásobníku magazine tube ...
vnější tubus external tube...
vnitřní pouzdro inside pants holster ...
vnitřní tubus internal tube...
vodítko bicí pružiny mainspring guide...
vodítko vratné pružiny barrel bracket...
vodotěsný waterproof ...
vojenský military...
vratná pružina recoil spring, return spring ...