Gun Dictionary logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
Výraz PřekladDefinice
úchop, držení (zbraně) grip...
úderník strikerSoučást závěruzávěrDefinice: Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komoru. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů, stejně jako typů......
přenášející energii bicí pružiny na zápalníkzápalníkDefinice: Součást závěru, jež po stisknutí spouště (potažmo po úderu kohoutu či úderníku) svým úderem iniciuje zápalnou slož v zápalce náboje. ...
, obvykle zastupuje práci kohoutukohoutDefinice: Kohout, někdy též jako kohoutek, je kladívko v zadní části zbraně s kývavým pohybem, které po stisknutí spouště dopadá na zápalník. Může být opatřen palečníkem (výstupkem) pro ruční ovládání. ...
u některých zbraní....
úderníková pojistka firing pin safety...
úderníková pružina firing pin spring...
úhel doletu angle of descend...
úhel dopadu angle of impact...
úhel náměru elevation angle...
úhel výstřelu angle of departure...
úhel zdvihu angle of jump...
umístění zásahu shot placement ...
upínací šroub retainer screw ...
úprava spouště trigger job Ladění spouštěspoušťDefinice: Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který chrání spoušť před nechtěným stiskem....
odborníkem za účelem zkrácení jejího chodu, snížení jejího odporu nebo dosažení plynulosti jejího chodu a pod....
úroveň ústí base line, lever base of trajectory, horizontal plane...
ústí hlavně muzzle...
úsťová brzda muzzle brake Tlumí zpětný ráz zbraně za pomocí změny směru proudění prachových plynů vytékajících z hlavně....
úsťové zařízení muzzle device ...
úsťový plamen muzzle flash ...
útočná puška assault rifleÚtočná puška je vojenská palná zbraňpalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
střílející dávkou s možností přepnutí na střelbu jednotlivými ranami. Používá puškové nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
,......
útočník attacker...
útok attack...
útvar, jednotka (policejní, vojenská) unit...
uvíznutí střely v hlavni squib load, squib round, squib, squib fire, incomplete discharge ...
uzamčení locking mechanism...
uzamykací ozublocking lug ...
uzávěra vzduchového válce pressed air cylinder nut...