Gun Dictionary logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
Výraz PřekladDefinice
samočinná zbraň automatic firearmPalná zbraňPalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí......
samonabíjecí brokovnice self-loading shotgun...
samonabíjecí pistole self-loading pistol, semi- automatic pistol ...
samonabíjecí zbraň semi-automatic firearm, self-loading firearmPalná zbraňPalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí......
samopal submachine gunSamopal je samočinnásamočinná zbraňDefinice: Palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště, tzv. střelba dávkou. Hovorově se též zve jako "automatická zbraň"....
palná zbraňpalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
střílející dávkou a používající pistolové nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
, narozdíl např. od útočných......
sborka reassembly...
schránkový zásobník box magazine...
sebeobrana self-defense ...
šedivákNěkdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické......
selhač misfire, failure to fire, dud...
seřízení adjustment, setting...
sifonová bombička CO2 cartridge, CO2 powerlet, CO2 bulb ...
signální pistole signal pistol, flare gun...
šipka air gun dart...
skryté nošení concealed carry ...
slabá ruka non-dominant hand, weak hand ...
služební pistole service pistol ...
součástka, díl unit...
spodní nabíjecí páka lever...
spojovací výstupek grip adapter, holsterstock lug...
sportovní střelba, střelecký sport shooting sport ...
spoušť trigger Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který......
spoušťové ústrojí trigger mechanism...
špunty do uší earplugs...
srovnání mířidel (při míření) sight alignment ...
stabilita střely projectile stability ...
stabilizátor stabilizer...
stavěcí šroub adjusting screw...
stavitelná mířidla adjustable sights ...
stavitelná pata hlaviště pažby adjustable recoil pad, adjustable butt plate ...
stavítko hledí rear sight slide ...
stehenní pouzdro leg holster ...
stisknout spoušť pull the trigger ...
střela bulletStřela je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli a u palných zbranípalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
bývá obvykle součástí nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
. Rozlišujeme zde......
střela s expanzní dutinou expanding bullet, hollow-point bullet...
střela s kuželovitou přední částí coned bullet...
střela s ocelovým jádrem steel core bullet...
střela s olověným jádrem lead core bullet...
střela s plochou špičkou flat nose bullet...
střela s tombakovým pláštěm Tombac-coated bullet ...
střelba do vlastních řad friendly fire ...
střelba na střed těla, trup shooting center of mass ...
střelba na více cílů multiple target engagement ...
střelba ve stresu nebo po zátěži (trénink) stressfire, shooting under stress (drill) ...
střelba z pušky ve stoje offhand shooting ...
střelba za pohybu shooting on the move ...
střelba za užití mířidel sight shooting ...
střelba závodně competition shooting, competitive shooting ...
střelecké brýle shooting glasses...
střelecký postoj shooting stance ...
střelivo ammunitionSouhrnné označení nábojůnábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
, nábojeknábojkaDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku. Nábojky jsou lidově zvány též "poplašňák"....
a střelstřelaDefinice: Střela je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli a u palných zbraní bývá obvykle součástí náboje. Rozlišujeme zde mezi střelou jednotnou (např. kulové náboje) a střelou hromadnou (náboje brokové). Vlastní střela jsou pak mnoha druhů jak co do tvaru (biogivální, ogivální, atd.) i provedení......
do střelných zbranístřelná zbraňDefinice: Střelná zbraň je druhem zbraně, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu. A to energie mechanické (mechanické střelné zbraně jako například luk, kuše, prak, katapult), energie chemické (palné zbraně, např. pistole, pušky, atd.) a nebo energie stlačeného vzduchu nebo......
....
střelivo s nízkým výkonem low-powered ammunition ...
střelivo s vysokým výkonem high-powered ammunition ...
střelná zbraňStřelná zbraň je druhem zbranězbraňDefinice: Zbraň je nástroj lidské činnosti. Tak jako většina nástrojů lidské činnosti slouží k usnadnění lidského života či k vyvážení lidské nedokonalosti. Zbraň zpravidla slouží jako nástroj pro prosazování zájmů. Zbraň může být střelná, palná, chladná, ošklivá, krásná. Oproti tomu zbraň nemůže být zlá,......
, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu. A to energie mechanické......
střelnice shooting range...
střelný (ranný) kanál wound track ...
střenky grips, grip panels ...
střepina fragment...
sumka, pouzdro na zásobník magazine pouch ...
svalová paměť muscle memory ...
svítící střela tracer projectile ...