Gun Dictionary logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
Výraz PřekladDefinice
páka vypouštění kohoutu/úderníku decocker, decocking lever ...
palebná síla firepower ...
palná zbraň firearmPalná zbraň je konkrétním typem zbranězbraňDefinice: Zbraň je nástroj lidské činnosti. Tak jako většina nástrojů lidské činnosti slouží k usnadnění lidského života či k vyvážení lidské nedokonalosti. Zbraň zpravidla slouží jako nástroj pro prosazování zájmů. Zbraň může být střelná, palná, chladná, ošklivá, krásná. Oproti tomu zbraň nemůže být zlá,......
(a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky......
papírová nábojnice paper case...
pás pro skryté nošení belly band ...
pata hlaviště butt cap...
patka pažbičky pistol grip cap...
pažba stock Slouží k uchopení, ovládání a zamíření zbraně na cíl....
pažba s hákem hook butt plate ...
pažba s otvorem pro palec thumbhole stock...
pažbička grip panel, grip plate...
pevná mířidla fixed sights ...
píst piston...
pistolová rukojeť pistol grip...
plášť nábojnice brokového náboje shotshell hull ...
plášt střely bullet jacket ...
plastová nábojnice plastic case...
plná horní lišta solid rib ...
plynovka na CO2 CO2 pistol...
počáteční rychlost initial speed, initial velocity...
podavač zásobníku magazine follower, follower ...
podpažní pouzdro shoulder holster ...
podvěsný granátomet underslung grenade launcher...
podzvukové střelivo subsonic ammunition ...
pojistka safety, safety catch...
poloautomatická zbraň semi-automatic firearm, self-loading firearm"Poloautomatická zbraň" nebo "poloautomat" je  volnější označení pro samonabíjecí zbraňsamonabíjecí zbraňDefinice: Palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště. Hovorově též bývá označována jako "poloautomatická zbraň"....
. Nezaměňovat s označením "samopalsamopalDefinice: Samopal je samočinná palná zbraň střílející dávkou a používající pistolové náboje, narozdíl např. od útočných pušek, které používají náboje puškové. Mezi nejznámější samopaly patří například německý HK MP5, izraelské Uzi, československý Samopal vz. 61 (Škorpion) nebo druhoválečný britský samopal......
"....
polopistolová pažba half-pistol grip, semi-pistol grip ...
poloplášťová střela semi-jacketed bullet...
poloplášťová střela se střižnou hranou semi-jacketed wad cutterbullet...
poplašná pistole alarm pistol...
poplašňákLidové označení pro nábojkunábojkaDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku. Nábojky jsou lidově zvány též "poplašňák"....
....
postřel flesh wound ...
posty, hrubé broky buckshot...
poutko na řemen sling swivel...
pouzdro (na zbraň) holster...
pouzdro pro křížové tasení crossdraw holster ...
pouzdro závěru receiver, breechcasing ...
povolení permit...
povrchová úprava finish...
povrchové poranění superficial injury ...
povýstřelové zplodiny gunshot residue, firearm discharge residue ...
prachová náplň powder charge, propellant charge ...
praktická, dynamická, akční střelba practical shooting, dynamic shooting, action shooting ...
přebíjecí lis reloading press...
přebíjení nábojů reloading, handloading...
precese precession...
přechodový kužel chamber cone, forcing cone...
předčasný výstřel během nabíjení náboje do komory slamfire...
předovka muzzle-loader...
předpažbí forearm, handguard, forestock, forend ...
přehled o situaci, přehled o okolí situational awareness ...
přenášení na cíl target transition(s) ...
přepínač režimu střelby fire selector ...
přepravní pouzdro transport case ...
přepravní pouzdro transport case ...
přerušovač disconnector...
přesnost accuracy, precision...
přesný zásah accurate hit ...
přestřelka gunfight, shootout ...
převýšení dráhy střely mid-range trajectory ...
příčka (meč) cross-guard ...
prodloužení zásobníku magazine extension ...
progresivní vývrt progressive twist, gain twist ...
průbojná střela armour-piercing projectile...
průstřel perforating wound ...
průstřel perforating wound ...
pružina spouště trigger spring...
pružina vytahovače extractor spring...
pružina záchytu kohoutu sear spring...
pružina zásobníku magazine spring...
pružina zpomalovače retarder spring...
první pomoc first aid ...
pudová, instinktivní střelba point shooting, instinctive shooting ...
pudová, instinktivní střelba bez využití mířidel instinctive shooting, point shooting, threat focused shooting ...
puška s krátkou hlavní short-barreled rifle (SBR)...
puškař gunmaker, gunsmith...
puškohled riflescopeHovorové označení pro zaměřovací dalekohledzaměřovací dalekohled....
puškový granát rifle-grenade...