Gun Dictionary logo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 slang pro laiky nesprávný výraz 
Výraz PřekladDefinice
kadence rate of fireUdává teoretickou rychlost palby které je zbraň za ideálních podmínek schopna (tedy se zanedbáním případné poruchovosti zbraně, výměny......
karabina carbineDlouhá palná zbraň s hlavní kratší než klasická puška nebo zkrácená varianta standardní dlouhé pušky....
kartáč lacetka cleaning swab Bavlněný kartáček, který slouží pro čištění hlavně zbraně, zpravidla pro její lehké naolejování po odstranění všech nečistot....
kartáček na čištění hlavně bore brush, chamber brush ...
klapka hledí sight-leaf...
klika závěru bolt handleSlouží k ovládání závěruzávěrDefinice: Závěr je součástí palných zbraní. Jedná se o součást jejíž mechanismus především uzavírá (uzamyká) nábojovou komoru. Nese další součásti zbraně a obstarává též zasunutí nového náboje do komory (či jeho vyhození z komory) a natažení bicího mechanismu. Závěrů je několik druhů, stejně jako typů......
u dlouhých palných zbraní....
kohout hammerKohout, někdy též jako kohoutek, je kladívko v zadní části zbraně s kývavým pohybem, které po stisknutí spouštěspoušťDefinice: Součást zbraně, jejíž pohyb vyvolaný tlakem prstu ovládá spoušťový mechanismus a pomocí něj i bicí mechanismus. Okolo spouště pak bývá lučík, který chrání spoušť před nechtěným stiskem....
dopadá na zápalníkzápalníkDefinice: Součást závěru, jež po stisknutí spouště (potažmo po úderu kohoutu či úderníku) svým úderem iniciuje zápalnou slož v zápalce náboje. ...
.......
kolečkový zámek wheel-lock...
kolimátor collimator sight Optické zaměřovací zařízení, které se upevňuje na zbraň před klasická mířidlamířidlaDefinice: Mířídla se sestávají z mušky a hledí (otevřená mířídla) nebo mušky a krytého hledí (krytá mířidla) a slouží k zamíření zbraně na cíl. Přímka, která protíná mušku, hledí a záměrný bod se nazývá záměrná. Mířídla jsou zpravidla mechanická, pokud funkci hledí a mušky zastává optická soustava......
nebo místo nich....
kombinovaná zbraň combination gunLovecká dlouhá zbraň se dvěma a více hlavněmi, hlavně mají různý vývrt....
kombinované úsťové zařízení combination muzzle device Úsťové zařízení, které kombinuje jednotlivé vlastnosti úsťové brzdyúsťová brzdaDefinice: Tlumí zpětný ráz zbraně za pomocí změny směru proudění prachových plynů vytékajících z hlavně....
, kompenzátoru zdvihukompenzátor zdvihu Definice: Eliminuje zdvih ústí hlavně při střelbě za pomocí změny směru proudění prachových plynů vytékajících z hlavně....
nebo [[tlumiče......
komínek, točítko turret, reticle adjustment...
kompenzátor zdvihu compensator, comp Eliminuje zdvih ústí hlavně při střelbě za pomocí změny směru proudění prachových plynů vytékajících z hlavně....
koncová balistika terminal ballistics ...
konvenční zbraně conventional weapons, conventional arms ...
konzola lučíku trigger guard post...
kosaSlangové označení pro samopal vz.58 a odvozené (samonabíjecísamonabíjecí zbraňDefinice: Palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště. Hovorově též bývá označována jako "poloautomatická zbraň"....
) verze. Označení vzniklo podle tvaru zbraně se sklopnou ramenní......
kotníkové pouzdro ankle holster ...
kovadlinka anvil...
kování brokové nábojnice brass base...
kozlice over and under rifle, over and under shotgun Dlouhá pálná zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou. Může být broková (obě hlavně brokové), kulová (obě hlavně kulové) nebo kulobroková....
krátká palná zbraň handgunDle zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600......
krček nábojnice neck...
křesadlový zámek flint-lock...
křížová palba crossfire...
krk pažby grip of butt, hand of butt, small of butt...
kroužek adjusting ring...
krýt se take cover ...
kryt, krytí cover...
kulkaNepříliš správné, byť historicky zažité označení pro střelustřelaDefinice: Střela je objekt, který je zbraní vystřelen směrem k cíli a u palných zbraní bývá obvykle součástí náboje. Rozlišujeme zde mezi střelou jednotnou (např. kulové náboje) a střelou hromadnou (náboje brokové). Vlastní střela jsou pak mnoha druhů jak co do tvaru (biogivální, ogivální, atd.) i provedení......
....
kulobrokové zbraně rifle-shotguns, combination guns Dlouhé kombinované palné zbraně se dvěma a více hlavněmi. Hlavně mají různý vývrt....
kulomet machine gunKulomet je  palná zbraňpalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
obvykle střílející dávkami, používající puškové nábojenábojDefinice: Celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely. V současnosti se obvykle používají kulové náboje s jednotnou střelou se středovým nebo okrajovým zápalem (menší ráže) a náboje......
. Od útočné puškyútočná puškaDefinice: Útočná puška je vojenská palná zbraň střílející dávkou s možností přepnutí na střelbu jednotlivými ranami. Používá puškové náboje, narodíl od samopalů, které používají náboje pistolové. Označuje obecnou kategorii zbraní, byť se jejich jednotlivé označení může lišit, viz. známý český Samopal vz.......
se liší zpravidla......
kulová hlaveň rifled barrel Hlaveň s drážkovaným vývrtem, určená pro střelbu kulovými náboji.  ...
kulová kozlice superposed rifle Lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou....
kulové zbraně rifled firearms, rifled guns...
kulovitá střela round ball...
kulovnice rifle, carbine Jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji....
kulový náboj ball cartridge StřelivoStřelivoDefinice: Souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní....
určené pro palné zbraněpalná zbraňDefinice: Palná zbraň je konkrétním typem zbraně (a to zpravidla zbraně střelné). Její funkce je odvozena od chemické přeměny pohonné látky (střelného prachu) na tlak uvádějící do pohybu střelu. U moderních palných zbraní služebního typu (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se běžně používá moderní......
s drážkovaným vývrtemvývrtDefinice: Vnitřní dutina hlavně, která je podle typu vývrtu buď zcela hladká (hladký vývrt, respektive hlaveň je bez vývrtu) a nebo tvořena drážkami a poli ve tvaru šroubovice (drážkovaný vývrt) či mnohoúhelníkem (polygonální vývrt). Hlavním smyslem vývrtu je udělení rotace střele, která ji stabilizuje a......
hlavně (např. kulovnice)....
kulový náboj pro brokovnici shotgun slug ...
kulový náboj se středovým zápalem center fire ball cartridge...
kulový troják three barrel rifle, drilling Dlouhá lovecká zbraň se třemi kulovými hlavněmi....
kuželová nábojnice tapered case ...
kvér piece, rodSlangové označení pro zbraňzbraňDefinice: Zbraň je nástroj lidské činnosti. Tak jako většina nástrojů lidské činnosti slouží k usnadnění lidského života či k vyvážení lidské nedokonalosti. Zbraň zpravidla slouží jako nástroj pro prosazování zájmů. Zbraň může být střelná, palná, chladná, ošklivá, krásná. Oproti tomu zbraň nemůže být zlá,......
, vzniklý počeštěním německého das Gewehr....