Gun Dictionary logo
Back to dictionary
angolo di portata
Translation:
EN: angle of descend
DE: Fallwinkel
FR: angle de chute
CS: úhel doletu
RU: угол падения
ES: ángulo de caida
A  IT